یکشنبه 14 آذر 1400
خانه » بایگانی برچسب: ارتباط با دیگران

بایگانی برچسب: ارتباط با دیگران

راه های سر صحبت باز کردن با افراد غریبه

تصور کنید که در فرودگاه نشسته اید و منتظر پرواز خود هستید که ناگهان از بلندگو می شونید که پرواز شما یک ساعت تاخیر دارد و شما باید یک ساعت در فرودگه منتظر باشید . در کنار شما نیز یک مسافر دیگر وجود دارد و وضعیت مشابه شما دارد . تصمیم شما چگونه خواهد بود …

ادامه نوشته »